Gezamenlijke kinderactiviteiten Anderen-Gasteren-Anloo

Voor drie kleine(re) dorpen afzonderlijk valt het niet mee om jaarlijks genoeg kinderen en ouders/vrijwilligers op de been te krijgen voor verschillende kinderactiviteiten. Toch vinden we het belangrijk dat bepaalde tradities en activiteiten met en voor de kinderen blijven bestaan!
Daarom hebben Anderen, Gasteren en Anloo de krachten gebundeld. Samen kunnen we meer doen én hebben we echt een leuk aantal kinderen bij elkaar. Dat hebben we vorig jaar laten zien met een geslaagde gezamenlijke Sinterklaasviering in Oes Stee, die dit jaar op herhaling gaat, en met de Palmpasenviering in Anloo.

In de gezamenlijke jeugdactiviteitencommissie zit een contactpersoon uit elk dorp. Voor Gasteren is dit Gregor Niedlich.

Inmiddels is de groep een paar keer bij elkaar gekomen voor overleg. Activiteiten die op de  gezamenlijke (jaar)planning staan, of wellicht komen te staan, zijn o.a.; Sintviering (Anderen), najaar spooktocht (Gasteren), Palm Pasen (Anloo), filmmiddagen of -avonden, speurtochten, knutselactiviteiten.  Jeugdactiviteiten zullen aangekondigd worden via ingasteren.nl

Voor Informatie of suggesties neem contact op met Gregor (Oosteinde 10, 06 553580232).