Geen paasvuur in 2022. Het einde van een traditie?

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen heeft besloten het ontsteken van het paasvuur op eerste Paasdag niet door te laten gaan.

De gemeente heeft weliswaar een eenjarige ontheffing verleend voor het paasvuur, maar daar zijn een heel aantal voorwaarden aan verbonden die te maken hebben met de veiligheid. Ook is er een paragraaf over de aansprakelijkheid. Daarin wordt het volgende gesteld.

4.1  De ontheffinghouder zorgt voor een dekkende WA-verzekering die de gemeente vrijwaart tegen alle aanspraken van derden voor genoemde schade.

Na contact met onze tussenpersoon blijkt dat onze verzekeraar onder geen beding mee wil werken en we dus niet verzekerd zijn voor het paasvuur. Daarop hebben we andere verzekeringsmaatschappijen benaderd. Bij geen enkele maatschappij kunnen we een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor het paasvuur. Ook niet bij Univé die notabene op haar website een bladzijde wijdt aan het paasvuur met daarin onder andere onderstaande tekst:

Zelfs als je je keurig houdt aan alle voorschriften van de gemeente en brandweer kan er altijd iets misgaan. Daarom is het verplicht om als organisatie een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het paasvuur.

Met de voorwaarden en de informatie die we nu hebben zijn we tot de conclusie gekomen dat we niet de verantwoordelijkheid kunnen nemen om dit jaar het paasvuur te organiseren.
Als hier in een volgend jaar geen oplossing voor wordt gevonden kan dit het einde betekenen van een lange traditie, spijtig genoeg.