Gasteren Goed voor Elkaar wordt vereniging

Gasteren Goed voor Elkaar (GGvE) bestaat inmiddels alweer drie jaar. En het gaat best goed. De tweewekelijkse Huiskamerbijeenkomsten worden goed bezocht en hoewel van de klussendienst en de vervoersservice niet heel veel gebruik gemaakt wordt, voorzien die toch in reële behoeften. Dit is reden geweest voor de GGvE-werkgroep om deze activiteiten voort te willen zetten, maar dan als vereniging.

Daarvoor organiseerde de werkgroep een oprichtingsvergadering die maandag 25 oktober plaatsvond in dorpshuis De Gasterije.

Arno Klee, voorzitter van de GGvE-werkgroep, schetste kort de geschiedenis van GGvE tot nu toe, en legde uit wat de voordelen zijn van het verder gaan als vereniging. Het verschaft de organisatie een juridische status en de mogelijkheid om eigen inkomen te verwerven, onder meer door het innen van contributie. En zeker zo belangrijk is dat de leden invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de activiteiten van de organisatie. Zo blijft GGvE een dorpsorganisatie vòòr en dòòr inwoners van Gasteren.
Wat een vereniging doet en hoe zij functioneert wordt vastgelegd in statuten. Op verzoek van de werkgroep heeft een notaris daarvoor een concept gemaakt. Herman Roepman lichtte de belangrijkste onderdelen daarvan toe. Zo stond hij stil bij het doel van de vereniging, op welke manier de vereniging die wil realiseren, en de rol van het bestuur en de algemene ledenvergadering.

Na deze uitleg, en de discussie daarover met de aanwezige dorpsgenoten, stelde de werkgroep voor om in te stemmen met het voornemen om een vereniging te worden, en met een aantal zaken die daarbij horen. Zoals de gepresenteerde statuten, een contributie van € 10,00 per huishouden per jaar, en de vorming van een bestuur bestaande uit de huidige werkgroepleden. Daar konden de aanwezigen zich goed in vinden.

Tot slot legde Arno Klee uit dat na het passeren van de notariële oprichtingsakte de bestuursleden alle huishoudens in Gasteren zullen bezoeken met de vraag of zij lid van de nieuwe vereniging willen worden.
Van de aanwezigen hebben twaalf huishoudens zich direct al aangemeld.