Even geen Huiskamer en Samen Koken Samen Eten

Er waren dit seizoen nog maar een paar Huiskamerbijeenkomsten geweest, en Samen Koken Samen Eten moest zelfs nog van start gaan. En nu al gaat er een streep door de rekening. Vanwege het coronabesmettingsrisico worden beide bijeenkomsten vanaf heden tot nader order opgeschort.

Jammer, maar we willen geen onnodige risico’s nemen. Zodra de kust weer veilig is laten we weten wanneer beide bijeenkomsten weer door kunnen gaan.

Namens Gasteren Goed voor Elkaar,
Arno Klee