Er loopt een snuffelaar door het dorp

Zeer waarschijnlijk heeft u ‘m al gezien: een man met een computer-achtig ding op z’n buik en een schotel met wieltjes en een steel.

De man is medewerker bij Gas Terug, een in Leeuwarden gevestigd bedrijf. In opdracht van Enexis controleert het bedrijf de gasleidingen, althans voor zover deze zich buiten de muren bevinden. Deze controles vinden vierjaarlijks plaats.

Op de computer leest de medewerker nauwkeurig af waar de gasleidingen liggen. Hij volgt de leidingen en schuift een soort stofzuiger-mond voor zich uit. De stofzuiger-mond zuigt de lucht op vanaf de grond en voert deze naar een analyse-kastje. Bij het aantreffen van aardgas, geeft het analyse-kastje een signaal door aan de computer. Bij kleine gaslekken volgt er een aantekening in het systeem en een “tag” met een spuitbus op de grond. Bij een ernstige lekkage klinken er alarmbellen en vindt er op kortst-mogelijke termijn reparatie plaats door Enexis. Er zijn tot nu toe geen lekkages gevonden.

De controles betreft dus de buitenleidingen. Tot en met de gasmeter is Enexis verantwoordelijk. Verhuurders en eigenaren zijn verantwoordelijk voor controles vanaf de gasmeter.

Mocht u ooit binnen of buiten gas ruiken (of na/bij regen “bubbeltjes” uit de grond zien komen), dan is het noodzakelijk dat u meteen actie onderneemt: klik op IK RUIK GAS voor informatie.