Enthousiaste start van Werkgroep Natuurbeheer Gasteren

Donderdag 21 januari 2016 vond in de Gasterije de oprichtingsbijeenkomst plaats van de Werkgroep Natuurbeheer Gasteren. Het initiatief ontstond door ergernis over de zichtbare teruggang van het heidegebiedje ten oosten van de Schipborgerweg door de woekering van bomen en struiken die daar eigenlijk niet thuishoren. Uit contacten daarover met Drents Landschap en Landschapsbeheer Drenthe bleek dat zij van harte bereid zijn om vrijwilligers die daar wat aan willen doen, te ondersteunen. Toen is een oproep geplaatst op deze website en in het dorpsblad Neis oet ’t Loeg. Het bleek dat velen die ergernis delen want er kwamen maar liefst 24 aanmeldingen binnen van dorpsgenoten die graag mee willen helpen.Tijdens de bijeenkomst vertelden medewerkers van Landschapsbeheer Drenthe over het ontstaan en de ontwikkeling van de heide in Drenthe, over de verschillende vormen van heidebeheer, en hoe vrijwilligers daar een rol in kunnen vervullen. Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt vrijwilligersgroepen daarbij met gereedschap, advies en instructie, en waar nodig cursussen.

De presentaties maakten gelijk heel wat enthousiasme en daadkracht los. Er werd direct besloten op de eerstvolgende zaterdag al een excursie in het gebied te organiseren om gezamenlijk te bekijken wat behouden moet blijven en welke opslag verwijderd kan worden. Met ingang van de week daarop zullen vrijwilligers iedere woensdag- en zaterdagmorgen de handen uit de mouwen steken. Handgereedschappen en werkhandschoenen zijn inmiddels door Landschapsbeheer Drenthe afgeleverd bij de bewoners van Schipborgerweg 2, het huis tegenover het heideterrein. Deze bewoners nemen zelf als vrijwilliger deel aan de werkgroep en waren bereid een ruimte in hun schuur voor opslag beschikbaar te stellen. Dit wordt ook de plek van waaruit de werkgroepleden hun werkzaamheden in het gebied uit zullen voeren.

We mogen hier wel spreke van een vliegende start. En dat is mooi, want het is zo 15 maart en dan zullen de werkzaamheden tot 15 juli even opgeschort moeten worden in verband met het vogelbroedseizoen. Tot 15 maart kunnen we nog heel wat doen.

Heeft u vragen over of belangstelling voor dit project, dan kunt u contact opnemen met Herman Roepman op 269486 of via h.roeps@wxs.nl.