Eerste algemene ledenvergadering Gasteren Goed voor Elkaar

Op donderdag 3 november hield Gasteren Goed voor Elkaar (GGvE) haar eerste algemene ledenvergadering.

Na een korte introductie over de ontstaansgeschiedenis van GGvE werd stilgestaan bij enkele belangrijke punten uit de statuten. Daarna werden het jaarverslag en de jaarrekening over 2021 toegelicht. Omdat dit de eerste ledenvergadering was en er nog geen kascommissie bestond, konden nog niet alle ‘standaard’ onderwerpen behandeld worden. Gelukkig hebben twee leden zich bereid getoond om in de kascommissie zitting te nemen. Door hun benoeming op deze vergadering zal bij de volgende ledenvergadering alles wel regulier kunnen verlopen.

Na de pauze vertelden Grietje Paas en Carin de Jonge van welzijnsorganisatie Impuls over hun organisatie en de werkzaamheden die ze verricht. Uitgebreid werd stilgestaan bij de Seniorenvoorlichting voor 75-plussers. Eens in de vijf jaar worden, dorpsgewijs, door Impuls alle 75-plussers in de gemeente Aa en Hunze aangeschreven. Als ze daar prijs opstellen komt een seniorenvoorlichter thuis op bezoek om voorlichting te geven over allerlei voorzieningen en de behoefte daaraan te inventariseren. Binnenkort is Gasteren weer aan de beurt.

Na deze boeiende presentatie werden Grietje en Carin bedankt voor hun interessante bijdrage en werd de vergadering gesloten.

Klik HIER om het gehele verslag te lezen.