Een mooi weerzien in de Huiskamer

Met twintig bezoekers was het druk in de Huiskamer op woensdag 23 juni. Geen wonder natuurlijk, want dit was de eerste bijeenkomst die na de coronatijd weer gehouden kon worden. Iedereen was blij elkaar weer te zien. Onder het genot van heerlijke appelkruimelvlaai, die Impuls had meegenomen om deze heugelijke gebeurtenis te vieren, werd er weer heel wat bijgebabbeld.

Naast alle terugblikken op die rare coronatijd achter ons werd er ook vooruit geblikt. Els en Elly vertelden wat de Huiskamerbezoekers de komende maanden aan bijzondere activiteiten kunnen verwachten.
Buiten de programmaonderdelen die al op de huis-aan-huis verspreide flyer stonden, wordt aan nog meer komende activiteiten gewerkt: een presentatie van IVN over de natuur rondom Gasteren, een boekbespreking met medewerking van een boekhandelaar, een bezoek aan museum Goedewagen in Nieuw Buinen, een minimarkt om inspiratie op te doen voor de feestdagen en een Muziek Bingo Quiz.  En tegen de kerst zullen de bezoekers van de Huiskamer onder de noemer KerstAmuse samen met Els van der Linde lekkere kersthapjes voorbereiden.
Men werd uitgenodigd ook met eigen ideeën te komen voor nieuwe activiteiten.

Deze uitnodiging doen we ook graag aan u, lezer van dit bericht. Als u ideeën heeft voor een Huiskameractiviteit dan horen wij dat heel graag. U kunt daarvoor het strookje op de flyer invullen en afgeven bij Els van der Linde (Westeinde 10), bellen naar 06-20122349, of een mailtje sturen naar gasterengoedvoorelkaar@ingasteren.nl .

Volgende keer, woensdag 7 juli, verzorgt onze dorpsgenote Iris Koffijberg een presentatie van haar fotowerken. U bent van harte welkom van 10.00 – 12.00 uur in de Huiskamer van de Gasterije.