Nieuws over het Dorpshuis

Afgelopen dinsdag 25 januari kwamen de versoepelingen …

Voor het dorpshuis betekent dat, dat alle reguliere activiteiten tot 22.00 uur ’s avonds weer kunnen plaatsvinden. Het betekent ook dat er weer een kop koffie of een biertje kan worden geschonken. Zie HIER (klik hier) voor de voorwaarden.

Inmiddels heeft de beheerwerkgroep van de Gasterije alles op orde en is de bemensing geregeld met dank aan een aantal vrijwilligers. Op de functie van beheerder waren er twee sollicitanten. Ze waren enthousiast over wat er allemaal mogelijk was, maar door de onzekerheden m.b.t. de coronamaatregelen durfden ze het nog niet aan om de Gasterije te beheren. Daarom gaan we voorlopig door met vrijwilligers. We zorgen er eerst voor dat alle reguliere activiteiten met daarbij (indien gewenst) de horeca doorgang kunnen vinden.

Een aantal gebruikersgroepen draait zelfstandig. Voor andere of nieuwe groepen is dat in overleg ook mogelijk. Deze gebruikersgroepen krijgen dan een eigen sleutel. Voor de groepen waarbij dat niet mogelijk is, regelen we een vrijwilliger.

De vervolgstap wordt onderzoeken of we ook grotere activiteiten kunnen laten plaatsvinden. Begin maart bieden we de faciliteiten aan voor een groot hardloopevenement ‘RunForestRun’.

Voor de goede orde: de beheerwerkgroep is ervoor om het beheer goed te laten verlopen en faciliteiten te bieden en niet om de activiteiten zelf te organiseren. Als er vanuit het dorp of elders organisaties zijn die activiteiten in en om het dorpshuis willen organiseren dan kan dat in overleg met de werkgroep.

De inkomsten van de horeca komen, zolang er met vrijwilligers wordt gewerkt, ten goede aan het dorpshuis. Daaruit kan reguliere schoonmaak bekostigd worden, materialen worden gehuurd voor bepaalde activiteiten, de keukeninrichting worden uitgebreid en klein onderhoud uitgevoerd worden. Alles in het belang van een goed draaiend dorpshuis in de eerste plaats voor de bevolking van Gasteren en ook voor mensen in de omgeving van Gasteren.

Vanaf deze week kan er afgerekend worden met de pinpas en ook, als u dat dat prettiger vindt, contant. De prijzen zijn ongewijzigd.

Inmiddels heeft de ‘Heidewerkgroep’ al aangeboden twee keer per jaar de tuin te willen onderhouden. Er zijn ook vrijwilligers voor bardiensten, onderhoud van de jeu-de-boule-baan en voor hand- en spandiensten. Met elkaar zorgen we dat dorpshuis ‘De Gasterije’ goed blijft draaien.

De beheerwerkgroep,

Arno Klee, Berry Tiems, Jantje Stokker, Fia Steenge, Jan Post

Voor vragen mail: dorpshuis@ingasteren.nl of bel 06-10283572 (Berry Tiems)