Dorpshuis nog gesloten, maar …

Beste dorpsgenoten,

Het is nog stil in het dorpshuis, we mogen nog steeds niet open. Langzaam maar zeker gaan we richting zomer en dan komt de zomerstop er al weer aan. Toch hopen we om voor die tijd nog open te mogen. De Huiskamer van Gasteren Goed voor Elkaar start misschien al in de zomer als Impuls en de gemeente daarmee instemmen.

Dat het stil is in het Dorpshuis wil niet zeggen dat er niets gebeurt.

1. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe podium faciliteiten. Deze zijn mogelijk gemaakt door bijdragen van het Oranjefonds, VSBfonds, Rabofonds en de gemeente Aa en Hunze. De werkzaamheden vorderen gestaag onder leiding van Berry Tiems. De stand van zaken:

  • We zijn in afwachting van de podiumplaten. Die worden hopelijk deze week of volgende week geleverd.
  • De staalconstructie is klaar en de gordijnen zijn ingemeten en besteld. Als we de goede podium platformplaten hebben kunnen we ook de coulissen inmeten. De staalconstructie moet nog wel in de goede kleur geverfd worden.
  • De rolsteiger is al in gebruik.
  • De bergingsstellage is al geplaatst maar moet nog worden afgewerkt. De kasten uit de berging verhuizen naar de multifunctionele ruimte.
  • De constructie die Berry gemaakt heeft is fraai. De Sportzaal kan in een podiumgedeelte veranderd worden en de sportzaal kan in tweeën gedeeld worden. Dat alles kan, indien niet in gebruik, uit de weg worden gedraaid. Heel inventief en multifunctioneel. Op termijn zullen we ook de verlichting hiervoor aanpassen. Nieuwsgierig geworden? Ga dan eens kijken. Neem daar even contact over op met Berry Tiems, 231258.
  1. De peuterspeelplaats wordt gesaneerd en het stuk grond dat we van buurman Klaas Entink in gebruik hadden is al aan hem teruggegeven.
  2. De wipkip is te koop, de tegels en rubberen platen ook! Als u belangstelling heeft neem dan contact op met Berry Tiems, 231258.
  3. Wij stevenen af op een groot exploitatietekort over 2021. Er worden een aantal acties voorbereid om de financiën te verbeteren.
  4. De beheerders Marchinus en Miranda staan in de startblokken voor als we weer open mogen.

Tot gauw ziens hopen we.

Arno Klee
Voorzitter Dorpshuis