De heidegroep op pad

Sinds vorig jaar december heeft de werkgroep Natuurbeheer Gasteren niet meer op de heide kunnen werken vanwege de coronamaatregelen. Het werd na al die maanden dan ook een hartverwarmend weerzien op woensdag 8 september. Toen konden we voor het eerst weer bij elkaar komen om onze plannen voor het komende seizoen te bespreken.

Na een gezamenlijke inspectieronde over ons werkgebied was het wel duidelijk. De heide heeft het heel goed gedaan dit jaar, maar dat geldt evenzeer voor de grassen, de Amerikaanse Vogelkers en andere planten en struiken die we daar liever niet zien. Dus volgende week beginnen we weer met het handmatig opschonen van de hei. Alhoewel we met de grassen niet goed raad weten. Ook Landschapsbeheer Drenthe, die ons begeleidt en adviseert, heeft daar nog geen duidelijk antwoord op. Daarom gaan we experimenteren met verschillende methoden. Zo zal eind september een stukje vergraste hei op een speciale manier gemaaid worden om te zien of dat soelaas biedt.

Omdat we nu al weer zo’n zes jaar bezig zijn zal dat reguliere opschonen niet zo lang hoeven te duren. Daarom kunnen we meer tijd gaan besteden aan de boszomen rondom de hei. We gaan door met het ‘ringen’ van Amerikaanse Vogelkers in het bos. Dat is een methode om de bomen op een natuurlijke manier te laten afsterven waarbij er volgens kenners geen of weinig nieuwe jaarlingen meer teruggroeien.  Daarnaast zullen we hier en daar open plekken in het bos waar nog enige heide groeit verder open maken voor een betere daglichttoetreding in de hoop dat de heide en inheemse bomen daar weer meer kans krijgen.

Genoeg hooi op de vork dus. We houden u op de hoogte van onze vorderingen. Heeft u vragen over onze werkgroep? Neem dan contact op met Herman Roepman via 0592-269486 of herman.roepman@outlook.com .