De ‘heideclub’ trekt zich weer even terug

De eerste jonge vogeltjes zijn al gesignaleerd. Het broedseizoen is begonnen. Dat is het moment waarop de werkgroep Natuurbeheer Gasteren, beter bekend als de Gasterse heideclub, de lier aan de wilgen hangt en zich terugtrekt van de hei. Dan zit het seizoen, dat begin september aanvangt, er weer op.

Wat is er zoal gebeurt in het afgelopen seizoen? Allereerst is het hele gebied weer nagelopen op nieuwe Amerikaanse Vogelkersspruiten en andere ongewenste opslag. Dat hebben we nu goed onder controle en kost steeds minder tijd in vergelijking met de beginjaren. We kunnen nu dus ook andere dingen doen. Zo hebben we in de bosrand een tweede plek waar nog enige heide probeert stand te houden tegen verbossing, verder open gemaakt door Vogelkers- en enkele andere bomen te verwijderen. Dat geeft meer zonlicht en minder concurrentie om water en voedingsstoffen waardoor die heide weer kans krijgt zich te herstellen en uit te breiden. Op een andere plek in het bos zijn we verder gegaan met het ‘ringen’ van Vogelkersbomen. Daarbij wordt de schors rondom de stam over zo’n 30 cm verwijderd om de sapstromen te onderbreken. Op deze manier sterven de bomen op natuurlijke wijze af waarbij er volgens kenners geen of weinig nieuwe jaarlingen meer teruggroeien.
Met dat ringen stoppen we nu even, maar om de ontwikkeling naar weer een gezond bos met inheemse boomsoorten en ondergroei te stimuleren moet nog wel het een en andere gebeuren. Ook alle kleinere Vogelkersstruiken moeten nog worden verwijderd. En in overleg met Landschapsbeheer Drenthe en Het Drents Landschap wordt gekeken naar de mogelijkheid om enkele inheemse soorten aan te planten. Maar dat is voor het volgende seizoen.

Dit seizoen sloten we 8 maart af met een gezellige brunch bij een van de werkgroepleden. En alvorens  het gereedschap op te slaan voor het zomerreces, heeft de werkgroep op 15 maart nog een morgentje de voortuin en omgeving van het Dorpshuis helpen opschonen.

Voorlopig hoort u even niets van ons. De eerste woensdag in september gaan we weer van start.

Heeft u vragen over onze werkgroep? Neem dan contact op met Herman Roepman via 0592-269486 of herman.roepman@outlook.com .