Bewonersbijeenkomsten woonwensenonderzoek Gasteren

Afgelopen weken vonden naar aanleiding van het onlangs door Dorpsbelangen gehouden woonwensenonderzoek twee bewonersbijeenkomsten plaats. Op maandag 9 mei spraken bewoners met belangstelling voor een kavel aan de Bosakkers met vertegenwoordigers van de gemeente en woningcorporatie Woonborg.


De gemeenteraad heeft in april besloten tot uitgifte van deze (max. 9) kavels, voor de prijs van  € 125,– / m2 exclusief BTW en k.k. De planvorming is nu bijna afgerond. De kavelgroottes liggen nog niet vast en kunnen in overleg met de gemeente naar behoefte worden bepaald. Tot oktober kunnen potentiële kopers nog met de gemeente in gesprek over hun plannen en wensen om tot maatwerkoplossingen te komen.

Er ontstond een levendige discussie waarin veel vragen konden worden opgehelderd. Een aantal aanwezigen liet na afloop van de avond aan de voorzitter van Dorpsbelangen weten met de gemeente verder te willen praten. Deze bijeenkomst was ook bedoeld voor ‘starters’. Omdat niemand zich als zodanig kenbaar maakte is over dit onderwerp echter verder niet gesproken.

Op woensdag 18 mei was de tweede bijeenkomst, dit maal voor bewoners met belangstelling voor ouderen- of zorgwoningen. Hoewel er niet veel bewoners waren die al op korte termijn verandering in hun woonsituatie wenste, kwam toch een interessante uitwisseling op gang over wensen, ideeën en mogelijkheden. De aanwezigen vonden de informatie van de gemeente en Woonborg nuttig en misschien ook wel van belang voor dorpelingen die er die avond niet bij konden zijn. Ze werden daarom gevraagd deze informatie verder in eigen kring te verspreiden.

Dorpsbelangen hoopt dat ze met het woonwensenonderzoek en de bewonersbijeenkomsten een aantal mensen op het spoor heeft gezet om de realisering van hun woonwensen dichterbij te brengen.

Als u hier nog vragen over heeft, of wellicht suggesties, dan kunt altijd contact opnemen met Margriet Hilbolling, secretaris van Dorpsbelangen, via 0592-231664 of dorpsbelangengasteren@outlook.com .