Bestuur Stichting Dorpshuis op volle sterkte!

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Het Dorpshuis De Gasterije van 13-07-2023 j.l. hebben alle leden van het bestuur te kennen gegeven door te willen gaan als bestuurslid.

De vacature voor voorzitter is vervuld. Jan Post is m.i.v. 01-08-2023 officieel voorzitter. Als nieuw lid is Vivian  benoemd.

Het bestuur heeft in haar vergadering het afgelopen jaar uitgebreid geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat het een jaar was met veel (waaronder ook nieuwe) activiteiten. Dankzij een prettige samenwerking met alle betrokken partijen en een goed beheer zijn alle activiteiten goed verlopen. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar daar wordt aan gewerkt.

Verder is er gesproken over mogelijke andere activiteiten.

Wie weet wat we in Gasteren nog allemaal gaan meemaken! Waar een klein dorp GROOT in kan zijn!

Het bestuur bestaat nu uit:

 • Jan Post, voorzitter
 • Fia Steenge, secretaris
 • Jan Woltman, penningmeester
 • Berry Tiems, gebouwzaken
 • Hein Bokern
 • Jantje Stokker
 • Ruth van Dalen
 • Ineke Huizing
 • Vivian
 • Jaap Ringrose
 • Ben Mulder

Voor contactgegevens zie de website van Gasteren www.ingasteren.nl