Algemene ledenvergadering IJsvereniging Wintervreugd

Wanneer:
11 november 2022 @ 20:00 – 23:00
2022-11-11T20:00:00+01:00
2022-11-11T23:00:00+01:00
Waar:
Gasterije.

IJsvereniging Wintervreugd nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 11 november 2022 om 20.00 uur in de Gasterije.

Agenda;

 1. Opening.
 2. Notulen vergadering 2020.
 3. Jaarverslag 2021/2022.
 4. Financieel verslag penningmeester.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Verkiezing kascommissie.
 7. Bestuursverkiezingen: Aftredend en herkiesbaar: Harm Reinders, Lute Pieters, Roelof Moek en Harm van Rhee. Aftredend en niet herkiesbaar: Jan de Vries. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter.
 8. Vaststelling contributie 2023.
 9. Ingekomen stukken en mededelingen.
 10. Rondvraag en
 11. Sluiting.