Paasvuur 2018 op 1 april!

Vereniging Dorpsbelangen heeft er inmiddels vertrouwen in gekregen dat het Paasvuur dit jaar toch door kan gaan en wel op de Zuides. De definitieve vergunning is nog niet binnen maar de signalen zijn positief. Dat betekent dat inwoners van Gasteren met ingang van zaterdag 24 maart snoeihout voor het Paasvuur kunnen aanleveren. De toegang is via De Hoek.

Data en tijden:

Zaterdag 24 maart: 9.00 – 17.00 uur

Vrijdag 30 maart: 14.00 – 16.00 uur

Zaterdag 31 maart:9.00 – 17.00 uur.

Het is niet toegestaan om buiten deze tijden snoeihout aan te voeren. Misschien ten overvloede: u kunt alleen snoeihout inbrengen. Het is niet toegestaan geverfd hout, boomstronken en andere materialen die het milieu belasten aan te voeren. De vrijwilligers van het Paasvuur zien hier op toe.

Zoals gebruikelijk zullen een aantal basisschoolkinderen met zelfgemaakte fakkels het Paasvuur op Paaszondag 1 april omstreeks 20.15 uur aansteken. Onder leiding van volwassenen steken zij de fakkels aan die zij daarna op de Paasbult zullen gooien.

In verband met de brandveiligheid: draag geen licht ontvlambare kleding. Het stoken van andere vuurtjes in de buurt van het Paasvuur is niet toegestaan. Ouders van kinderen: help mee door hierop toe te zien.