Woonwensenonderzoek Gasteren

Begin januari ontvingen alle huishoudens in Gasteren een enquêteformulier in de bus met vragen over hun eventuele woonwensen. In de week van 18 – 22 januari zijn die formulieren opgehaald. Van de 171 huishoudens hebben er 126 het formulier ingevuld. Dat is 74%, een voor dit soort onderzoek prima respons. Voor het team dat alle gegevens verwerkt en analyseert is het een behoorlijke klus. Dit werk is nu in volle gang. Over enkele weken worden de uitkomsten bekend gemaakt. Dan zal ook duidelijk zijn welke vervolgstappen worden gezet, zoals gesprekken met mensen over hun specifieke wensen of plannen. Enkele mensen hebben al aangegeven voor zulke gesprekken te willen worden uitgenodigd. Daarnaast vindt de uitnodiging plaats door middel van de website www.ingasteren.nl en het Neis oet ’t Loeg.