WhattsApp-groep Buurtpreventie in Gasteren

‘Voorkomen is beter dan genezen…’
Af en toe wordt ons dorp opgeschrikt door inbraken. Wat zou het mooi zijn als we die hadden kunnen voorkomen. Natuurlijk hebben we zorg voor elkaar en letten, ook wat op elkaars huizen en eigendommen. Toch kan je niet alert genoeg zijn.

In ons land hebben in enkele wijken en dorpen bewoners daarvoor al zogeheten WhatsApp-groepen opgezet, waardoor de preventie van inbraken makkelijker gaat.
Zo’n WhatsApp-groep maakt met borden duidelijk, dat de straat of het dorp samenwerkt in een alerte groep bewoners. En mocht dan een verdacht persoon worden gezien of een inbraak opgemerkt, dan is eenvoudig 112 gebeld en zijn de omwonenden gealarmeerd. Zo’n groep kent natuurlijk wel spelregels (niet eigen rechter spelen, wanneer bel je 112 en wanneer niet, wat is verstandig om te doen).

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft van een dorpsbewoner de suggestie gekregen om te verkennen of in Gasteren animo is om zo’n WhatsApp-groep op te zetten.

De vraag is daarom: wie heeft zin en tijd om die verkenning te doen en om vervolgens, als het dorp dat wil, daadwerkelijk een WhatsApp-groep in te richten.
Ben jij de initiatiefnemer van de WhatsApp-groep in Gasteren, of wil je meewerken aan de opzet daarvan, meld je dan bij Victor Verrijp, v.verrijp@kpnmail.nl.