Werkgroep Natuurbeheer Gasteren in zomerstand

Nu het vogelbroedseizoen is begonnen en het laatste snoeiafval van de heide is afgevoerd gaat
de werkgroep Natuurbeheer Gasteren voorlopig even in ‘zomerslaap’.

Zaterdag 2 april is een evaluatiebijeenkomst gehouden om eens terug te kijken op de eerste maanden van haar werkzaamheden op het heidegebiedje aan de Schipborgerweg. De algemene indruk over die eerste periode op de hei was eensgezind positief. Leuk werk, leuke mensen, meestal goed weer (op de woensdagen dan) en een zichtbaar resultaat dat er zijn mag.

En hoe gaan we dan verder? Besloten is om een zomerpauze in te lassen en na de schoolvakanties weer op dezelfde voet door te gaan. Dat wil zeggen op iedere woensdagochtend. Voor de zaterdagochtenden is gebleken weinig belangstelling te bestaan. Die zal daarom komen te vervallen.

Tijdens de zomerperiode willen we voor de werkgroepleden graag enkele excursies organiseren, gericht op meer inzicht in natuurwaarden en de bijzondere flora en fauna in dit gebied. Een goed begrip van wat je doet, en van hoe de soms zeldzame planten en dieren die hier voorkomen daar baat bij hebben, maakt het werk nog boeiender.

Door enkele vrijwilligers is de behoefte uitgesproken wat projectmatiger te werken, zodat het helder is waar je naar toe werkt, en wanneer iets af is. In dit verband is de suggestie gedaan om na de zomervakantie het gebied tussen de Oudemolenseweg en de ijsbaan onder handen te nemen. Dat is een mooi afgebakend terrein dat een opknapbeurt goed kan gebruiken. Het versnipperde eigendom van de vele kavels in dit gebied zou een obstakel kunnen zijn, maar daar gaan we over in overleg met Landschapsbeheer Drenthe (LBD).

 

Voor vragen en/of informatie: Herman Roepman (269486 of h.roeps@planet.nl)