Vrijwilligers Huus van de Taol de boer op …

… met Drèents spel “Het Belangstelling?”

Taolschulte en keurnoten van het Huus van de Taol in Aa en Hunze wilt het levendige arfgoed – de Drèentse taol – under de aandacht holden van de inwoners in de gemeente. Zij wilt daorum graog het spel ‘Wel hef geliek’ speulen, saomen met belangstellenden in heur gemeente. Een gezellige activiteit waorin bezundere woorden en olde veurwarpen veurbij komt en waor oet dree antwoorden het goeie raoden möt worden. Vaok wordt er herinnerings an de veurwarpen ophaold. Um een vrömd woord möt nogal is lachen worden. Al met al een bezigheid die lol en plezeer oplevert. Elke (buurt)vereniging, club of welke groep dan ok kan zuch hierveur anmelden.

De afgelopen tied hef de taolschulte- en keurnoten groep het spel al in verscheidene verzörginshoezen en veur verenigings speuld. Umdat ze der zu’n succes met hebt, is het spel verneid. Veurwarpen, geregeld leend bij ‘De Kluis’ oet Eext, bint inruild veur aandere dingen en mooie Drèentse woorden of spreuken/gezegdes bint vervangen. Biw al een maol bij je west, dan kuj oons dus nou gerust weer vastleggen.

Liekt je het wat dat dizze vrijwilligersgroep in het naojaor van 2017 een middag of aovend bij je komt um het spel saomen met je te speulen, dan kuj contact opnimmen met de taolschulte van Aa en Hunze, Jan Hartlief: 0592-263148/06-46325905 of jghartlief@ziggo.nl In overleg bespreek je een daotum en daornao komp de Huus-vrijwilligersgroep vanof september geern langs um je op een gemoedelijke Drèentse menier te vermaoken! De groep vrag hierveur een kleine onkostenvergoeding. Geef je zo gauw meugelijk op bie Jan Hartlief (0592-263148/06-46325905), want de belangstelling is groot!