€16.000 voor de Gasterije

Gasteren beschikt over een prachtig dorpshuis, een groot scala aan activiteiten en twee fantastische beheerders. Zij zijn zeer actief en zien De Gasterije als middelpunt van een levendig dorp met een breed aanbod van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten: muziek-, toneel- en cabaretavonden, lezingen, voorlichting en presentaties. Op kleine schaal hebben Marchinus en Miranda hierin al succesvolle stappen gezet (2019: presentatie waterschap, presentatie TT-circuit, cabaretvoorstelling, korenavond). Het ontbreken van een podium beperkt echter hun plannen. Het bestuur staat geheel achter de wensen van de beheerders om meer activiteiten te kunnen organiseren:

  • hun wensen passen in de functie van De Gasterije als dorpshuis
  • de activiteiten dragen bij aan het voortbestaan van De Gasterije
  • het vergroot de leefbaarheid in Gasteren.

De besturen van Stichting Dorpshuis Gasteren en Toneelvereniging Amicitia zijn van mening dat De Gasterije geschikt te maken is als accommodatie voor toneel- en andere voorstellingen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van een verplaatsbaar podium. Het verplaatsbaar podium is naast de genoemde plannen van de beheerders en de beoogde toneelrepetities en -uitvoeringen ook geschikt voor de playbackshow van de Stichting Zomerfeest Gasteren (Af En Toe Wat).

Een permanent podium is niet mogelijk omdat De Gasterije geschikt moet blijven voor volleybal, aerobics, handboogschutters, het winterbuffet, etc.. De oplossing voor deze beperkingen is gevonden in een verplaatsbare toneelvloer, inclusief verlichting, coulissen, rolsteiger en bergruimte. Voor de realisatie van dit plan is ongeveer €20.000 benodigd. De besturen van Stichting Dorpshuis Gasteren en Toneelvereniging Amicitia kunnen gezamenlijk slechts een klein deel van aanschafkosten opbrengen. Daarom hebben de beide besturen in augustus 2020 gezamenlijk subsidieverzoeken ingediend bij de Gemeente Aa en Hunze en een aantal fondsen. De begroting is opgebouwd uit de aanschafkosten van de benodigde materialen. Uitgaande van de uiteenlopende kwaliteiten onder de dorpsgenoten, variërend van ontwerpers tot aannemers, van inkopers tot timmerlui, van denkers tot doeners, hopen beide besturen op de inzet van hun dorpsgenoten. Het verleden heeft geleerd dat dit soort initiatieven kan rekenen op medewerking over de volle breedte van het dorp.

Op dinsdag 2 februari 2021 kwam de laatste reactie op de subsidieverzoeken binnen: ook deze was positief. Met een gezamenlijke eigen bijdrage (in totaal € 4.000) van Amicitia en Dorpshuis Gasteren is de begroting sluitend te maken. Er breekt nu een periode aan om de plannen uit te voeren. Beide verenigingen zullen de uitwerking van de plannen op een ander moment bekend maken.

De subsidiegevers zijn: het Oranjefonds, het Rabofonds, het VSBfonds en de Gemeente Aa en Hunze.