Vernieuwde uitgave van de ‘Bewoningsgeschiedenis’ van Gasteren

In 2003 verscheen het boek ‘Gasteren’ met een uitgebreid ‘levensverhaal’ van het dorp. Hierin worden vanaf de vroegste geschiedenis de ontwikkelingen geschetst van het landschap, de landbouw en de later ontstane andere bedrijvigheid, en de sociaal-culturele veranderingen. In een apart hoofdstuk ‘Bewoningsgeschiedenis’ wordt van iedere woning in het dorp beschreven wie er wonen en (voor zover bekend) gewoond hebben.

Sinds de verschijning van dit boek zijn natuurlijk nogal wat zaken veranderd. Er zijn bewoners overleden en verhuisd, en nieuwe inwoners hebben hun intrek genomen in de woningen die zij achterlieten. Dit heeft Vereniging Dorpsbelangen ertoe gebracht om jaarlijks een geactualiseerde versie uit te brengen.

Deze week is de nieuwe versie ‘Bewoningsgeschiedenis Gasteren – 2017’ uitgekomen. Met grote dank aan Henk Hellema en zijn team van ‘waarnemers’ die veranderingen aan hem doorgeven. De link naar dit bestand is momenteel uitgeschakeld i.v.m. privacy-wetgeving. Neem contact op met deredactie@ingasteren.nl als u dit bestand in wilt zien.

Deze uitgave wordt met zorg samengesteld door vrijwilligers met alle voor hen beschikbare kennis. Niettemin kan het zijn dat ook in deze versie toch nog fouten en/of onvolledigheden staan. We vragen u vriendelijk om de gegevens bij het adres waar u woont te controleren op correctheid en volledigheid. Als u fouten ontdekt of aanvullende informatie heeft, dan stellen we het zeer op prijs als u dat per telefoon of e-mail wilt doorgeven aan Henk Hellema, 0592-231400 of hhellema@xs4all.nl .

U kunt dit document op een later tijdstip altijd nog raadplegen door het tabblad ‘Verenigingen’ hierboven aan te klikken en ‘Dorpsbelangen’ te selecteren. Uit de dan verschijnende inhoudsopgave klikt u ‘Bewoningsgeschiedenis Gasteren – 2017’ aan.

Van het boek ‘Gasteren’ zijn nog exemplaren beschikbaar voor de prijs van € 12,50. Als u een exemplaar wilt bestellen kunt u contact opnemen met de secretaris van Dorpsbelangen, Margriet Hilbolling, 0633135473 of via dorpsbelangengasteren@outlook.com .