Vergadering Vereniging Dorpsbelangen

Beste mensen,

Het is een goed gebruik dat de vereniging Dorpsbelangen één keer per jaar een avond organiseert met alle verenigingen en stichtingen van Gasteren. Deze bijeenkomst vindt dit jaar plaats op woensdag 11 oktober. Doel van de avond is elkaar te informeren over de gang van zaken binnen elke vereniging of stichting.

Ook zal aan de orde komen het geplande bezoek van het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze aan Gasteren op 12 december. Het bestuur van Dorpsbelangen is aanspreekpunt voor de invulling van deze dag maar ik wil jullie vragen om mee te denken:

– Wie kunnen we vragen om bij de lunch aan te schuiven?
– Welke gespreksonderwerpen kunnen aan de orde komen?
– Wat is een leuk middagprogramma waarbij we iets of iemand uit Gasteren in het zonnetje zetten of juist iets laten zien waar Gasteren behoefte aan heeft.

Laat je even weten wie er van jullie vereniging komt op 11 oktober?

Plaats:  de Gasterije
Tijd:  20.00 uur

Met hartelijke groet,

Margriet Hilbolling,
secretaris Dorpsbelangen