Verandering: Neis en inleverdatum nieuws

Ook deze week heeft iedereen in Gasteren weer een Neis oet ’t Loeg in de bus gekregen. Er lijkt niets veranderd, maar dat is wel het geval. Vanaf deze maand is Caroline de Jong de redacteur van het Neis; zij neemt ook het printen van deze nieuwsbrief op zich. Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen is erg blij dat het een opvolger voor Stenny (die jarenlang redacteur was) heeft gevonden.

Er gaan twee dingen veranderen:

  • ten eerste: het Neis wordt wat compacter: het streven is om met 1 A4-tje te werken. Dit bespaart werk en kosten. Dit betekent voor de inhoud dat er vaker naar een artikel op de website wordt verwezen. In feite bestond het Neis de laatste jaren ook uit nieuws wat allemaal op de website stond.
  • de tweede verandering betreft de uiterlijke inleverdatum voor de kopy. De deadline voor het inleveren wordt voortaan: de laatste donderdag van de maand. In de Neis van juli 2017 staat nog: “kopij inleveren in de laatste week van de maand”, maar voortaan is donderdag de laatste mogelijkheid.

Dit zal even wennen zijn voor de trouwe schrijvers en fotografen maar let op: na een paar maanden weten we niet anders. Voor Caroline is het op deze manier goed werkbaar en het bestuur van Dorpsbelangen is blij dat het Neis weer iedere maand in de bus komt.

Bestuur Dorpsbelangen

BewarenBewaren