Uitslag verkiezingen gemeenteraad 2022 (update)

Gebruikmakend van het democratisch recht om de telling van de uitgebrachte stemmen bij te wonen, schreef uw razende reporter een verslag van de “telling der stemmen”.
Exact om 21:00 uur sloot het vijf leden tellende stembureau haar deuren. Ten behoeve van het tellen, voegde een “tellend lid” zich bij het stembureau. De eerste stap was het legen van de stembus. De voorzitter vond bij een nauwkeurige controle een achtergebleven biljet op de bodem. Daarna vond er uitsplitsing plaats over 6 tafels: per tafel één partij. Daarna werd er gecontroleerd of het aantal stempassen overeenkwam met het aantal uitgebrachte stemmen. Grote schrik toen er een stembiljet ontbrak; de boekhouding moet wel kloppen. Gelukkig bleek de oorzaak te liggen in een blanco stembiljet, terzijde gelegd op de zevende tafel. Vervolgens werden de stembiljetten per partij (per tafel) uitgesplitst naar kandidaten. Voor een aantal partijen verhuisden de leden van het stembureau naar de grond. Om 22:00 uur waren alle uitgebrachte stemmen geteld. Tot slot restte het opstellen van het proces-verbaal. Om 23:00 uur sloot het stembureau af onder genot van een drankje.

De uitslag voor Gasteren (met tussen haakjes het aantal stemmen in 2018):

Er waren 373 stemgerechtigden en er werden 250 stemmen uitgebracht, waaronder 1 blanco stem. Hierdoor lag het opkomstpercentage op 67%.

Gemeentebelangen: 89 stemmen (105)
GroenLinks: 79 stemmen (70)
VVD: 38 stemmen (25)
D66: 17 stemmen (18)
CDA: 15 stemmen (12)
PvdA: 11 stemmen (21)

De voorlopige zetelverdeling in de gemeenteraad van Aa en Hunze:

Gemeentebelangen gaat van 10 naar 9 zetels.
VVD gaat van 4 naar 3 zetels.
Partij van de Arbeid blijft op 3 zetels.
GroenLinks stijgt van 2 naar 3 zetels.
Democraten 66 stijgt van 1 naar 2 zetels.
CDA 1 zetel blijft op 1 zetel.

Alle uitslagen en resultaten onder voorbehoud.