Uitnodiging informatieavond presentatie Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa

BOKD (Breed Overleg Kleine dorpen Drenthe) heeft aan de secretarissen van de Dorpsbelangen en Dorpshuizen in het Drentsche Aa gebied verzocht om onderstaande uitnodiging onder de aandacht te brengen van hun dorpsgenoten.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de herijking van de Landschapsvisie 2.0 voor de Drentsche Aa. Verschillende bewoners en ondernemers hebben hun bijdrage geleverd aan de Landschapsvisie 2.0 Afspraak was dat er een terugkoppeling zal zijn over de manier waarop de input van de bewoners en ondernemers wel of niet is opgenomen in de Visie.

De herijking van de Landschapsvisie 2.0 is intussen in een afrondende fase beland. Daarom willen we u dan ook van harte uitnodigen voor de terugkoppeling en presentatie van de (concept)landschapsvisie 2.0. 
Deze vindt plaats op 21 september in de Magnuskerk in Anloo. 

Voor de volledige uitnodiging zie de website www.drentscheaa.nl onder ‘Actueel’. Daar is ook het verslag met bijdragen van de bewoners en ondernemers opgenomen.

Luit Hummel
Coördinator projectbureau BOKD
06 37 27 14 53