TT- schoonmaak 2018, een terugblik

Daags na de TT races gingen we, zoals onderhand traditie is geworden (dit was de 12e maal), ’s avonds om half zeven naar Assen. De groep, de harde kern en een paar nieuwe gezichten, was met 17 mannen en vrouwen niet zo groot, maar we hadden totaal wel 13 bladblazers.

Gedurende de avond werden we door Jan en Trijnie Tingen van koffie, water en frisdrank voorzien. Om half tien was het werk alweer klaar en kon met een drankje nog even over het stof nagepraat worden.

Op woensdag morgen vertrok de tweede ploeg weer om half negen richting circuit om het rondje binnen de hekken te doen. Met negen personen was de groep weer niet zo groot, wel weer bekende gezichten, maar ook nu een paar nieuwe gezichten. Ook nu ging het werk vlot en waren we om 12 uur rond.

Jan en Trijnie verzorgden weer de catering.

Iedereen wordt bedankt voor het helpen!

Bestuur dorpshuis.