Terugblik informatiebijeenkomst Vereniging Dorpsbelangen 11 okt. 2016

Eén keer per jaar organiseert de vereniging Dorpsbelangen een avond met alle verenigingen en stichtingen van Gasteren. Doel van de avond is elkaar te informeren over de gang van zaken binnen elke vereniging of stichting. Afgelopen dinsdag, 11 oktober vond de bijeenkomst plaats. Hier volgen enkele vermeldenswaardige punten.

 

  • er worden nieuwe toegangsbordjes geplaatst in het Ubbinks bos, met name om de grotere groepen mountainbikers te weren uit het bos. Nadere info te verkrijgen via Jeroen Oomen die de eigenaren van het bos hierover heeft gesproken.
  • de Bejaardensoos kent leegloop en zal naar verwachting niet al te lang meer zal bestaan. Na het stoppen van de Vrouwen van Nu (vh plattelandsvrouwen) en de activiteiten voor kinderen binnen SV de Rietvogels is dit een volgend signaal van de veranderende bevolkingssamenstelling en cultuur. Er zijn weliswaar meer ouderen, maar die sluiten zich niet duurzaam bij een vereniging aan en zoeken hun vertier vooral buiten het dorp.
  • verder is vooral teruggekeken op het afgelopen jaar en vastgesteld dat we gewoon stabiel doorgaan naar het komende jaar.