Secretaris gezocht (aanvulling)

Stichting Vrienden van het Drentse Heideschaap Balloërveld is op zoek naar een secretaris. De taken van de secretaris zijn:

  • Vergaderen: ongeveer 4x per jaar, waarvan 2x gezamenlijk met de Stichting Schaapsooi Balloërveld en de Herders van Balloo.
  • Contact met de voorzitter van de Stichting Vrienden en met de secretaris van de Stichting Schaapskooi Balloërveld.
  • Agenda maken, notuleren en verslag uitwerken
  • Per maand een klein aantal inkomende mails via de website beantwoorden en archiveren van post en andere stukken.
  • Aanwezig zijn bij activiteiten rond de Schaapskooi om de Stichting Vrienden te promoten en nieuwe leden te werven en het medeorganiserend van activiteit voor de donateurs.

Ervaring met PC en e-mail is noodzakelijk

Informatie en aanmelding: bij A.C. (Ton) Jansen, telefoon: 0643982190

Rond de schaapskooi op de Rammeringeweg in Balloo werken drie partijen samen om de kudde van het oerras Drents Heideschaap, tot in lengte van jaren te kunnen laten grazen op het Ballöerveld.

  • De St. Schaapskooi voert het beheer, namens de Gemeente Aa en Hunze, over de kooi.
  • De herders van Balloo zijn de ondernemers en hebben de kooi in bruikleen gekregen van de St. Schaapskooi
  • De Stichting Vrienden van het Drentse Heideschaap Balloërveld zorgen voor voldoende financiële middelen, zodat de herders, o.a. voor het weekend, hulpherders kunnen inhuren.

In de statuten is de doelstelling van deze stichting omschreven: “… inkomsten te verkrijgen door het werven van fondsen, donateurs, adoptanten en begunstigers, van waaruit bijdragen aan genoemde schaapskudde kunnen worden gefinancierd.”. Zie voor meer informatie: http://v2.schaapskuddeballoerveld.nl/.