Secretaris en Technisch beheerder website gezocht (aanvulling)

Rond de schaapskooi op de Rammeringeweg in Balloo werken drie partijen samen om de kudde van het oerras Drents Heideschaap, tot in lengte van jaren te kunnen laten grazen op het Ballöerveld.
De Stichting Schaapskooi voert het beheer, namens de Gemeente Aa en Hunze, over de kooi.
De herders van Balloo zijn de ondernemers en hebben de kooi in bruikleen gekregen van de Stichting Schaapskooi.
De Stichting Vrienden van het Drentse Heideschaap Balloërveld zorgt voor voldoende financiële middelen, zodat de herders, o.a. voor het weekend, hulpherders kunnen inhuren.
In de statuten is de doelstelling van deze stichting omschreven:
“… inkomsten te verkrijgen door het werven van fondsen, donateurs, adoptanten en begunstigers, van waaruit bijdragen aan genoemde schaapskudde kunnen worden gefinancierd.” Zie voor meer informatie: http://v2.schaapskuddeballoerveld.nl/.

De Stichting Vrienden is op zoek naar een secretaris. De taken van de secretaris zijn:
–  Vergaderen: ongeveer 4x per jaar, waarvan 2x gezamenlijk met de Stichting Schaapsooi Balloërveld en de
Herders van 
Balloo.
–  Contact met de voorzitter van de Stichting Vrienden en met de secretaris van de Stichting Schaapskooi
Balloërveld.

–  Agenda maken, notuleren en verslag uitwerken.
–  Per maand een klein aantal inkomende mails via de website beantwoorden en archiveren van post en andere
stukken.

–  Aanwezig zijn bij activiteiten rond de Schaapskooi om de Stichting Vrienden te promoten en nieuwe leden te
werven en 
het mede-organiseren van activiteiten voor de donateurs.

Ervaring met PC en e-mail is noodzakelijk.

Omdat de website van groot belang is, is de Stichting Vrienden ook op zoek naar een technisch beheerder die de website – in samenwerkingsverband – up to date houdt. Help jij mee om de toegankelijkheid van de website te waarborgen door de processen ‘achter de schermen‘ te optimaliseren?
Inzicht werkzaamheden:
–  Doorontwikkelen van de website in het WordPress Content Management Systeem (CMS), in combinatie met
social media 
(Twitter, Facebook, enz.).
–  Maken van back-ups van de website via FTP en het CMS.
–  Updaten van WordPress CMS en WordPress plugins.
–  Ondersteunen van het bestuur bij het gebruik / back-up / updaten van het ledenadministratiepakket (PC
leden).

Het is prettig wanneer je over de volgende kennis/eigenschappen beschikt:
–  Enthousiast en leergierig
–  Pro-actief
–  Accuraat
–  Affiniteit met technische zaken (kennis van WordPress CMS, HTML, databasebeheer, hosting, enz.)
Indicatie voor de benodigde tijdsinvestering: circa 2 tot 3 uur per week.

Het beheer van de website (plaatsen content, bijwerken nieuws items, Facebook, Twitter, etc.) en het beantwoorden van vragen via de website, is mogelijk te combineren met de vacature van secretaris.

Mensen met belangstelling voor één of beide vacatures kunnen contact opnemen met:
A.C. (Ton) Jansen, tel: 06-43982190, e-mail: anton.c.jansen@planet.nl.