Renovatie ijsbaan Gasteren

Drenthe kent veel bijzondere en fraaie natuurijsbanen die een bijdrage leveren aan de flora en fauna. Om deze stukjes natuur goed te onderhouden is Landschapsbeheer Drenthe een project gestart. Hierin worden ijsbaanverenigingen ondersteund en geadviseerd bij goede aanleg en onderhoud. Een van de deelnemers aan dit project was IJsvereniging Wintervreugd.

Ervaringen
Het bestuur van ijsvereniging Wintervreugd is bijzonder tevreden over de plezierige samenwerking met Roelof Bisschop van Landschapsbeheer Drenthe en Joop Hellinga van Stichting het Drents Landschap. De ijsbaan in Gasteren is onder professionele begeleiding van Roelof Bisschop, projectleider Landschapsbeheer Drenthe, in oude staat hersteld.
Op basis van de bestaande situatie, de wensen van de ijsbaanvereniging en de mogelijkheden met betrekking tot de flora en fauna is een werkplan opgesteld. Dankzij financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld door de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij kon onder andere een deel van het werk door een aannemer worden uitgevoerd.

Werkzaamheden
Het werk is inmiddels uitgevoerd en de oude contouren van de in 1933 gegraven ijsbaan zijn weer volop zichtbaar. Takken, blad en graspollen zijn van de bodem van de ijsbaan verwijderd, opslag is verwijderd en de doorgang tussen het grote veen is uitgebaggerd. Er worden vogelkasten geplaatst en er is een zichtlijn naar het grote veen gemaakt.
Om ervoor te zorgen dat de ijsbaan zijn nieuwe glorie behoudt, wordt de begroeiing jaarlijks gemaaid en afgevoerd. Er is al een mooi resultaat behaald voor de flora en fauna rondom de ijsbaan in Gasteren en dit moet voor de toekomst gewaarborgd blijven.
Het bestuur van de ijsvereniging kijkt nu uit naar winterse periode zodat alle leden kunnen gaan genieten van onze 5 sterren natuur-ijsbaan in Gasteren.

Klik hier voor het artikel in ‘Kwartaalblad Het Drentse Landschap’.