Renovatie hoofdingang Gasterije

Afgelopen jaren is de Gasterije stukje bij beetje gemoderniseerd en aangepast aan de behoefte van de gebruikers. Bij voorbeeld: het terras, de kantine, het vergaderzaaltje en de keuken. Het laatste project was de installatie van 35 zonnepanelen op het dak. Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers zijn deze projecten gelukt.

Het nieuwste project is de renovatie van de voorzijde van het dorpshuis. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het dorpshuis, en de viering daarvan, heeft het bestuur besloten de voorkant een flinke opknapbeurt te geven. De eerste fase, de tuin, is deels al uitgevoerd. De tweede en derde fase komen er nu aan en zullen zijn uitgevoerd vóór de feestelijkheden op 17 september.

Allereerst gaan we de entree van de hoofdingang opnieuw bestraten met nieuwe klinkers. Hierbij wordt ook het veldje rechts naast de hoofdingang betrokken. Het grasveldje verdwijnt en wordt de nieuwe plek van de overdekte fietsenstalling. De oude plek van de fietsenstalling wordt bij de vernieuwde tuin getrokken. In de tuin komt een paadje naar het voorraadhok van de keuken.

Voor de uitvoering van de tweede fase schakelen we een bedrijf in en, om het betaalbaar te houden, doen we hier graag weer een beroep op enthousiaste Gasterenaren.

De derde fase behelst de aanleg van een jeu-de-boules-baan naast het terras. Rondom de boules-baan worden de oude klinkers van de hoofdingang gestraat.

De uitvoering van fase twee en drie start op 31 augustus. Als alles goed gaat, en waarom zou dat niet, is een en ander een week later klaar. Met de inzet van vrijwilligers moet dat lukken. Mooi op tijd voor de feestelijkheden op 17 september.

En dan nu de aap uit de mouw: het zou mooi zijn als we elke dag twee vrijwilligers bij de uitvoering kunnen betrekken. Het werk is het verlenen van hand en spandiensten aan de stratenmaker (opperen). Nmmwhl. (Niet moeilijk maar wel heel leuk.) Het hoeft niet acht uur achter elkaar maar kan ook vier uur ’s-morgens of vier uur ’s-middags. Hoe meer vrijwilligers, hoe makkelijker, sneller en goedkoper de klus geklaard is. En de voldoening achteraf natuurlijk om samen iets voor het dorp gedaan te hebben. 
Als je zin hebt ‘om je steentje bij te dragen’ kun je je opgeven bij ondergetekende. Deze zal, in overleg, zorgen voor een werkschema.

Laten we er voor zorgen dat 17 september een succes wordt!

Namens het bestuur,

Peter Pasman
E: pwpasman@home.nl
T: 231441
M: 0673242483