Renovatie hoofdingang Gasterije (stand van zaken 2.0)

Na ruim een week knutselen, onder leiding van Fa. Kloots uit Loon, is er heel wat veranderd rondom De Gasterije. De hoofdingang is klaar, de jeu-de-boules-baan heeft nog een toplaag nodig maar de basis ligt er. Ook de voortuin is, met dank aan Jurre – Tuinvitaal – Haagsma, af.

De planning, organisatie en uitvoering was in handen van Peter Pasman. Het dorpshuis bestuur is hem en zijn team (Harrie Veldman, Hein Bokern, Janny van Rhee, Henk Hellema, Herman Roepman en Roelof Bonder! En Trijnie natuurlijk voor de koffie) veel dank verschuldigd.