Popkoor Nice An’Loose

Op woensdag 18 mei 2016 verzorgt Popkoor Nice An’Loose vanaf 20:00 uur een open repetitie in dorpshuis de Gasterije. Het koor bestaat uit 33 leden, waaronder ook enkele inwoners van Gasteren. De toegang tot de repetitie is gratis.

 Het koor repeteert iedere woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur in het dorpshuis te Anloo. Nice An’Loose zingt popnummers zingt uit de jaren ’60 tot en met hedendaagse muziek: Amy MacDonald, Doe Maar, The Beatles, Ilse de Lange en vele anderen. Het koor staat onder leiding van onze dirigent Sophie Kuipers terwijl de begeleiding in handen is van pianiste Laura Knul. Serieus oefenen … maar de leden vinden gezelligheid even belangrijk als het behalen van een goede prestatie.

Het koor zoekt nog enkele sopranen, alten, tenoren en bassen. Inwoners van Gasteren die belangstelling hebben om lid te worden van het koor kunnen een e-mail sturen aan <popkooranloo@gmail.com> … of hun belangstelling op woensdag 18 mei 2016 bij Henk Meijer kenbaar maken. Belangstellenden kunnen geheel vrijblijvend aan een aantal repetities deelnemen.