Paasvuur 2017

Ook dit jaar hopen we weer een mooi Paasvuur te kunnen ontsteken op de bekende plek aan de Loeffledders.

Let wel: dit jaar gebeurt het op veler verzoek op EERSTE PAASDAG, dus op zondag 16 april.

De mensen van Af&Toe Wat hebben toegezegd er weer met een kraampje te staan dus we hoeven geen dorst te hebben!

 

Het aanleveren van snoeihout voor het Paasvuur is mogelijk op de volgende data:

  • Zaterdag    8 april      9.00 – 17.00 uur
  • Vrijdag     14 april     14.00 – 16.00 uur
  • Zaterdag  15 april     9.00 – 17.00 uur

Misschien ten overvloede: Er kan alleen snoeihout worden ingebracht. Geverfd hout, boomstronken en andere materialen die het milieu belasten worden niet geaccepteerd. Er zullen vrijwilligers zijn die hierop toezien.

Het Paasvuur wordt ontstoken op Paaszondag 16 april om ± 20.15 uur door basisschoolkinderen met zelfgemaakte fakkels. De fakkels worden onder leiding van volwassenen aangestoken en zullen na het aansteken in het vuur worden geworpen. In verband met de brandveiligheid wordt verzocht geen licht ontvlambare kleding te dragen. Het stoken van andere vuurtjes in de buurt van het Paasvuur is niet toegestaan. De ouders van kinderen wordt verzocht hier mede op toe te zien.