Paasvuur 2016

 

 

Ook dit jaar hopen we weer een mooi Paasvuur te kunnen ontsteken op de bekende plek aan de Loeffledders.

Het aanleveren van snoeihout voor het Paasvuur is mogelijk op de volgende data:

Zaterdag   19 maart:    9.00 – 17.00 uur
Vrijdag      25 maart:  14.00 – 16.00 uur
Zaterdag   26 maart:    9.00 – 17.00 uur

Autobanden, geverfd hout, boomstronken en andere materialen die het milieu belasten worden niet geaccepteerd. Hierop zal worden toegezien.
Het Paasvuur wordt op Paasmaandag 28 maart om 20.15 uur ontstoken door basisschoolkinderen uit Gasteren van groep 7 en 8 met zelfgemaakte fakkels. De fakkels worden onder leiding van het bestuur van Dorpsbelangen aangestoken en zullen na het aansteken in het vuur worden geworpen. In verband met de brandveiligheid wordt verzocht geen licht ontvlambare kleding te dragen. Het stoken van andere vuurtjes in de buurt van het Paasvuur is niet toegestaan. De ouders van kinderen wordt verzocht hier mede op toe te zien.