Oud- en Nieuwjaar in Gasteren

Ook in Gasteren werd het oude jaar weer knallend uitgeleide gedaan. Op het sportveld bij De Gasterije stonden de melkbussen keurig in gelid opgesteld. En één voor één, boem voor boem, werden de deksels gelanceerd tot vaak aan het einde van het veld. De Jeugd van de Keet die dit jaar de leiding had, had het prima voor elkaar. Het vele dat volk op het spektakel afgekomen was werd zelfs op oliebollen getrakteerd. Ook de oudere jeugd liet zich niet onbetuigd. Routineus herlaadden ze de bussen met carbid, klopten ze de deksels vast, en ontstaken die dan achteloos – maar altijd met oog voor de veiligheid van omstanders – met de klaarstaande gasbrander. Het was een mooi festijn en een goede opmaat naar het gezellige jaarwisselingsfeest in en rond het Dorpshuis.

Al ruim voor twaalven was de kantine daar vervuld van feestgedruis. Veel dorpelingen waren bij elkaar gekomen om de beste wensen voor het nieuwe jaar uit te wisselen. De Oud-en-nieuw commissie had de ruimte sfeervol ingericht en voor schalen vol heerlijke hapjes gezorgd. Die gingen grif van hand tot hand, en tussen het zoenen en handen schudden door werd zelfs nog gedanst.

 

 

 

Dat je daar relatief veel ouderen zag was niet zo vreemd want buiten bij de JeugdKeet vond op hetzelfde moment ook een nieuwjaarsfeestje plaats. En daar was het zeker zo gezellig, zo rond de vuurkorf bij elkaar, met eigentijdse muziek en een biertje onder handbereik. Het was dan ook een komen en een gaan tussen beide feestplekken.

 

 

 

Om één uur werden beide groepen verenigd rondom het spetterende vuurwerk dat precies tussen beide plekken in werd ontstoken. Wat een spektakel van veelkleurige licht en donderend geraas. In alle opzichtend schitterend. Daar hoef je echt niet voor naar een grote stad.

Een mooi begin van het nieuwe jaar, met dank aan de Oud-en-nieuw commissie en de JeugdKeet.