Opbrengst NSGK collecte 2016

In de week van 14 t/m 19 november is er in Gasteren weer gecollecteerd voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. De NSGK steunt jaarlijks honderden projecten voor kinderen en jongeren met een handicap.

De collecte heeft het prachtige bedrag van 408 euro opgebracht en daar is de NSGK opnieuw heel blij mee!

Hartelijk dank aan alle gulle gevers e
n collectanten voor jullie bijdrage.

Marian Mulder