Opbrengst collecte Reumafonds

De jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds zit er weer op. In Gasteren is er een bedrag van €302,72 opgehaald. Het Reumafonds dankt de collectanten voor hun inzet tijdens de collecte!

En natuurlijk alle gulle gevers voor hun gift! De jaarlijkse collecte is goed voor ruim een kwart van de inkomsten van het Reumafonds. Naast de giften van trouwe donateurs is de collecte dan ook een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het Reumafonds.