Opbrengst collecte Amnesty International 2016

De collecte voor Amnesty International 2016 heeft in Gasteren het mooie bedrag van € 331,58 opgebracht.
Namens  Amnesty International hartelijk dank voor uw gift. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van mensenrechten. Met giften zoals tijdens de collecte wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.

Collectanten Gasteren