Onderhoud Rijbaan Gasterse Holt

De Gemeente Aa en Hunze is op dit moment bezig met diverse onderhoudswerkzaamheden aan de in de gemeente gelegen klinkerwegen. Zo wordt binnenkort een begin gemaakt met werkzaamheden aan de Gasterense Holt.

Wat gaat de gemeente doen? De rijbaan tussen de het Oostereind en de Gasterenseweg wordt opnieuw bestraat. De werkzaamheden, die namens de gemeente uitgevoerd worden door Aannemersbedrijf Koen Meijer bv uit Veendam, vinden plaats vanaf maandag 25 september 2017 tot en met vrijdag 3 november 2017 (of zoveel langer of korter de werkzaamheden duren). Ten behoeve van de uitvoering wordt de rijbaan voor het verkeer afgesloten. Omdat de Gasterense Holt geen doorgaande route is, wordt er geen omleidingsroute aangegeven. Fietsverkeer wordt vroegtijdig geattendeerd op de afsluiting. Klik op Wegenonderhouud Gasterse Holt voor een situatiekaart.

Overlast De uitvoering geeft voor het dorp weinig overlast. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over de komende stremming. Wij verzoeken u om met de werkzaamheden en de afsluiting rekening te houden.

Vragen Heeft u nog vragen over deze mail? Neemt u dan gerust contact op met Theo Kroeze,  Beleidsmedewerker wegen de afdeling Ruimte Gemeente Aa en Hunzevan . U kunt hem bereiken via telefoonnummer (0592) – 26 78 69