Update: omheining bij De Gagels

Via Twitter verzocht Kees van Son om een kleine aanvulling op het op 1 augustus 2017 geplaatste bericht. Om te beginnen de tweet van Kees van Son: “ Westerveld wordt uitgebreidt m 20ha “.

 

(Staatsbosbeheer start in de week van 8 augustus 2017 met het plaatsen van een omheining rondom het Westerveld. Om die reden is dit in april-2017 verschenen artikel opnieuw geplaatst.)

Het Westerveld is het gebied ten westen van de weg Gasteren-Oudemolen, ten westen van de ijsbaan en ten noorden van de Gagels. Staatsbosbeheer heeft zo’n drie jaar geleden rond Het Westerveld een “raster” (omheining) geplaatst om begrazing met Schotse Hooglanders mogelijk te maken. Doel: verandering van het gebied. Door de begrazing ontstaat er meer variatie in de begroeiing en zullen er meer struiken opkomen. Het gebied wordt aantrekkelijker voor zowel vogels als kleinere zoogdieren. De mest die de Schotse Hooglanders achterlaten lokt meer insecten, die op hun beurt nog meer vogels aantrekken. Door deze variatie ontstaat er een mooier landschap. Veranderingen in de natuur gaan meestal langzaam; waarschijnlijk is het nu nog te vroeg om de verandering in het aantal en soorten vogels op te merken.

Geplande omheining tussen de 2e en 3e Gagels

Sinds de Schotse Hooglanders Het Westerveld begrazen, zijn er geen klachten bij Staatsbosbeheer bekend over verminderde toegankelijkheid van dit gebied; vòòr de plaatsing van dit raster bestond deze angst namelijk wèl. Staatsbosbeheer trekt de voorzichtige conclusie dat bezoekers het raster rond Het Westerveld niet als een belemmering ervaren! Door klaphekjes toe te passen, is het gebied nog steeds toegankelijk.

Om te voorkomen dat de begrazingsdruk op Het Westerveld in de winter te hoog is, gaat Staatsbosbeheer dit jaar ook de voormalige akkerbouwpercelen (nabij de Gagels) inrasteren. Dan zullen Schotse Hooglanders ook dit deel van het gebied op een extensieve manier begrazen. Staatsbosbeheer heeft goede contacten met de pachter en eigenaar van de Schotse Hooglanders, dhr. Bert Bouwman uit Annen. De bedoeling is dit terrein eerst te gaan maaien en hooien en later in het jaar te laten begrazen. Er komt een doorgang nabij het Oal Stalbad waarmee beide begrazingseenheden met elkaar een verbinding krijgen. Dit zal geen consequenties met zich meebrengen voor bezoekers richting Oudemolense bos en de Heest.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. Kees van Son (boswachter bij Staatsbosbeheer), Molensteeg 2 9484 TE Oudemolen, t.: 0592-231307; e: <k.son@staatsbosbeheer.nl>.

(Op 2 april 2015 plaatste Staatsbosbeheer een artikel over het raster rondom Het Westerveld: <Zie deze link >.)