Met droge voeten door nat natuurgebied De Heest

(Ingezonden blog door Kees van Son, Staatsbosbeheer Oudemolen.)

De Heest is als onderdeel van het Nationaal Park Drentsche Aa een prachtig gebied waar de natuur grotendeels z’n gang kan gaan. Het is een mooi gebied om te wandelen maar, let op: erg nat! Vanuit het dorp Gasteren is het via een brug makkelijk te bereiken. De afgelopen weken hebben we de bruggen op deze route vernieuwd. Na volgende week kunt u weer met droge voeten over het Gasterense Diep!

In De Heest kan je je erg alleen voelen én zijn. Bijna nergens is bebouwing te zien, er zijn stukken moerasbos en enkele oude houtwallen. Maar tot in de jaren ‘90 van de vorige eeuw was dat niet zo. Het gebied bestond toen vooral uit landbouwgrond en er zijn nog resten van een boerderij te vinden. Daarna is het afgeplagd en is de rijke bovenlaag afgevoerd om de oorspronkelijke vegetatie te herstellen.

De Heest is nat. De eerste jaren ná die herinrichting is er nog gemaaid en werd het maaisel afgevoerd, maar nu wordt de natuur in de Heest grotendeels met rust gelaten. Op enkele plekken wordt nog gemaaid en afgevoerd om te voorkomen dat het dicht groeit met bos. Door het herstel van het grondwater is de Heest nat, erg nat. En het wordt steeds natter. Daarom is stevig, waterdicht schoeisel bij een bezoek aan te raden.

Oalstalbad. De 2 oude bruggen over het Gasterense Diep dateren uit de landbouwtijd en waren aan verbetering toe. De zuidelijkste heeft een bijzondere naam: Oalstalbad, een plek waar vroeger paling (aal = oal) gevangen werd. Deze deels betonnen brug was verzakt en gevaarlijk geworden. Met een vernieuwde beschoeiing en de oude betonnen delen is de brug weer tientallen jaren goed toegankelijk voor wandelaars en voor onze tractoren. De noordelijke bielzen brug was voor zwaardere tractoren niet meer verantwoord (wandelaars liepen geen gevaar!).

Er wordt in de week van 9 april nog aan gewerkt en dit loopt misschien iets uit. Maar ná de week van 16 april is de wandelroute door de Heest over de bruggen weer mogelijk. Tot die tijd is de oversteek niet onmogelijk… maar wel een uitdaging! Sorry voor mogelijke overlast. Ik wens u veel wandelplezier!