Nieuwsbrief OBS Anloo

Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen te melden bij de Openbare Basisschool Anloo. Bettina Oosterlaan van de Ouderraad stuurde ons bijgaande nieuwsbrief.