Minibieb

Het bestuur van dorpshuis De Gasterije wil graag een Minibieb in Gasteren openen. Het bestuur roept dorpsgenoten op om mee te doen door boeken ter beschikking te stellen aan de Minibieb. De Minibieb stelt deze boeken weer ter beschikking aan andere dorpsgenoten. En krijgen de boeken een tweede leven: ze “verstoffen” niet op zolder.

Wat is een Minibieb? Er zijn geen vaste regels voor wat een Minibieb precies is. Het gaat erom dat de Minibieb boeken uitleent aan mensen in Gasteren. En of de Minibieb nu bestaat uit 100 of uit 5 boeken, het maakt niet uit. Het gaat om het idee dat je met elkaar een plek beheert waar iedereen boeken kan lenen, ruilen of achterlaten.

De achterliggende gedachte: vaak staan boeken in de kast nadat je ze eenmaal gelezen hebt, maar met een Minibieb kun je er iemand anders blij mee maken.

Het bestuur zoekt ook een beheerder die de Minibieb verder wil opzetten en beheren. Belangstellenden kunnen zich voor deze leuke klus aanmelden bij Arno Klee per e-mail (kleea@telfort.nl) of per telefoon (23 80 28).

Op Nederlandse Minibiebs vindt u een overzicht van nog meer minibieb’s en zwerfboekenstallen van Nederland.