Mantelzorgwaardering voor mantelzorgers in Aa en Hunze

Mantelzorgers die een inwoner van Aa en Hunze verzorgen kunnen een ‘mantelzorgwaardering’ krijgen van de gemeente. Het gaat om een waardering ter waarde van €100,- per zorgvrager. De mantelzorger moet geregistreerd staan bij het Centraal Punt Mantelzorg (CPM) Aa en Hunze van welzijnsorganisatie Impuls. Naast de waardering hoopt de gemeente, door het invoeren van de mantelzorgwaardering, het aantal mantelzorgers goed in beeld te krijgen. Zo kunnen zij beter ondersteund worden en wordt overbelasting zo veel mogelijk voorkomen.

Criteria mantelzorgwaardering. Om in aanmerking te komen voor de Mantelzorgwaardering moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de zorgvrager een inwoner zijn van de gemeente Aa en Hunze (de mantelzorger mag wel buiten de gemeente wonen). Er kan één mantelzorgwaardering worden aangevraagd per zorgvrager. Er moet minimaal drie maanden zorg zijn verleend. En de mantelzorger moet geregistreerd staan bij het CPM.

Hoe aanmelden? De mantelzorgwaardering moet voor 6 oktober worden aangevraagd bij het CPM. Het aanvraagformulier is te downloaden via www.mantelzorgaaenhunze.nl. Voor registratie van mantelzorgers of bij vragen kunt u contact opnemen met de mantelzorgconsulent van Impuls, Carin de Jonge via (0592)  24 59 20 of via de mail: dejonge@impuls-welzijn.nl.