Klacht over kapwerkzaamheden Staatsbosbeheer

Enkele brievenschrijvers hebben bij de redactie een klacht neergelegd over de kap- en snoeiactiviteiten van Staatsbosbeheer bij de Gagels. Hoewel het niet de taak is van de redactie heeft ze de kwestie toch voorgelegd aan het Staatsbosbeheer, met het verzoek om een reactie. Kees van Son, boswachter, stuurde ons het volgende antwoord.

Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats bij de Gagels in Gasteren. Dit zijn zaagwerkzaamheden ter voorbereiding van het te plaatsen raster waarover eerder dit jaar in juli met Vereniging Dorpsbelangen Gasteren is gecommuniceerd. In het bericht dat op uw site heeft gestaan stond dat de werkzaamheden in augustus zouden plaatsvinden. Dit is helaas niet gelukt waardoor de uitvoering vertraging heeft opgelopen. Het werk moet echter wél in het jaar 2017 worden uitgevoerd! Door de werkzaamheden met grote machines in combinatie met de weersomstandigheden is het pad erg slecht begaanbaar geworden.

De werkzaamheden zijn uit te splitsen in regulier werk (uitdunnen van de beplanting), er is een rij bomen langs het pad weggehaald om het pad droger te maken en voorbereidingen voor het plaatsen van het raster. Ook was er wat achterstallig onderhoud doordat bij eerdere maaiwerkzaamheden te weinig gemaaid werd en het gebied langs de rand aan het dichtgroeien was met jonge boompjes. Het takhout zal versnipperd en afgevoerd worden naar een biomassacentrale om te dienen als brandstof voor groene stroom. Hierdoor blijft dit pad de komende tijd erg slecht begaanbaar en wordt u geadviseerd een andere wandelroute te kiezen. Waarvoor excuus en vragen we begrip voor het ongemak.

De bosjes en houtwallen zijn aangeplant en dit vraagt om onderhoud, dus uitdunning. In de ogen van sommige mensen lijkt het kappen rigoureus omdat de takken op grote stapels komen te liggen. De aanblik van de grote stapels takken is helaas niet te vermijden en hoort bij dit type van werkzaamheden. Het is de minst ingrijpende en tevens goedkoopste manier om dit uit te voeren.

Het vrijkomende (brand)hout kan evenwel verkocht worden aan inwoners van Gasteren. Er komt de komende winterperiode nog meer brandhout vrij in de omgeving waarvoor men zich kan opgeven bij mijn collega Gezinus Veenhof (g.veenhof@staatsbosbeheer.nl).

Zodra het mogelijk is zal het pad worden opgeknapt, waarschijnlijk is dat komend voorjaar als de omstandigheden zijn verbeterd. 

De Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 gaat niet op detail in op de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd maar deze werkzaamheden passen wel precies in de lijn van de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0: “boomsingels langs houtwallen langs beekdalen behouden of ontwikkelen” en “uitzichtspunten of zichtlijnen behouden of ontwikkelen”. 

De redactie van Ingasteren hoopt dat deze reactie voldoende duidelijkheid heeft gebracht in het hoe en waarom van de snoei- en kapactiviteiten.