Jeu De Boules Baan Is Klaar

Een van de onderdelen van het evenement 50 jaar Dorpshuis, was de aanleg van een Jeu-de-Boules-baan naast het terras van de Gasterije. De bedoeling was om de toplaag van de baan te laten bestaan uit een laag schelpen, die toevallig voorhanden was (en gratis). Bij de feitelijke aanleg bleek echter dat de schelpen niet zo geschikt waren om de ballen goed te laten rollen. Daarom is besloten toch maar te kiezen voor het geëigende materiaal: Dolomiet, net als in Frankrijk.

Vanwege een actieve mol moesten de werkzaamheden nog even opgeschort worden. Maar de mol is dood en afgelopen donderdag heeft een clubje mensen het Dolomiet aangebracht, uitgevlakt en afgetrild. En zie: de baan is klaar en kan gebruikt worden! Er is nog een zakje Dolomiet over. Dat kan in de komende jaren worden gebruikt om eventuele verzakkingen op te vullen.