Inning contributie Dorpsbelangen

In de maand februari zal de contributie 2017 voor de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren worden geïnd. Voor de meeste inwoners gaat dat automatisch per incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 2017: €7,50 voor eenpersoons- en €15,00 voor tweepersoonshuishoudens.
Bij de inwoners die geen machtiging voor incasso hebben aangegeven, komen wij de contributie contant ophalen in februari/maart.
Een deel van de contributie (€3,25 respectievelijk €6,50) komt ten goede aan de Stichting Dorpshuis Gasteren, voor de instandhouding van ons Dorpshuis. De Vereniging Dorpsbelangen zet zich in om de belangen van de inwoners te behartigen bij o.a. de Gemeente Aa en Hunze, voor de leefbaarheid op allerlei gebied en voor de communicatie via de website www.ingasteren.nl (hier vindt u ook veel meer informatie!) en Neis oet ’t Loeg.

Dank voor uw bijdrage.
Arnold Tang, penningmeester