Inning contributie Vereniging Dorpsbelangen

In de maand februari zal de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren weer de jaarlijkse contributie innen. Voor de meeste inwoners gaat dat automatisch per incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 2018: €7,50 voor eenpersoons- en €15,00 voor meerpersoonshuishoudens. Bij de inwoners die geen machtiging voor incasso hebben aangegeven, komt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren de contributie contant ophalen rond eind februari.

Een deel van de contributie (€3,25 respectievelijk €6,50) komt ten goede aan de Stichting Dorpshuis Gasteren, voor de instandhouding van ons Dorpshuis.

De Vereniging Dorpsbelangen zet zich in om de belangen van de inwoners te behartigen bij o.a. de Gemeente Aa en Hunze, voor de leefbaarheid op allerlei gebied en voor de communicatie via de website www.ingasteren.nl (hier vindt u ook veel meer informatie!) en het Neis oet ’t Loeg.